Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind agențiile de rating de credit. Acesta stabilește cerințele de înregistrare, supraveghere și desfășurare a activității agențiilor de rating de credit, inclusiv condițiile de acordare și de publicare a ratingurilor de credit, regulile referitoare la organizarea și modul în care acționează agențiile de rating de credit și acționarii acestora.

Totodată, proiectul de Regulament prevede condițiile de înregistrare a unei agenții de rating de credit începând cu clarificarea și specificarea expresă a formei și conținutului informației care urmează a fi prezentate de solicitant pentru înregistrare la CNPF, precum și norme aferente Registrului public al CNPF în care vor fi efectuate înscrieri cu privire la înregistrarea și radierea unei agenții de rating de credit.

Un alt capitol din proiect este dedicat cerințelor de organizare a activității agențiilor de rating de credit, având ca finalitate evitarea unor conflicte de interese în derularea de către agenția de rating de credit a activităților de rating. Astfel, proiectul de Regulament privind agențiile de rating de credit stabilește cerințe față de acționari, conducere și personalul agenției de rating de credit antrenat în procesele de acordare a ratingurilor de credit.

În aceeași ordine de idei, luând în considerare impactul ratingurilor de credit publicate asupra bonității unei entități sau instrument financiar căruia i se acordă un rating de credit, normele proiectului de Regulament privind agențiile de rating de credit solicită ca agenția de credit să dispună de metodologii clare, riguroase și continue pentru evaluarea, aprobarea, acordarea şi revizuirea ratingurilor de credit. Mai mult, proiectul stabilește cerințe pentru dezvăluirea publică a informațiilor aferente atât activităților de rating de credit cât și procedurilor interne care au stat la baza realizării unei activități de rating de credit.

În ceea ce privește supravegherea agențiilor de rating credit înregistrate de către CNPF, această atribuție va fi realizată în mod continuu în baza raportărilor, informațiilor prezentate de către agenția de rating de credit şi/sau prin controale efectuate la sediul  agenției de rating de credit. Pentru îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, CNPF şi nici altă autoritate publică nu intervin în conținutul ratingurilor de credit sau în metodologiile utilizate (cerință fixată expres în legislația internațională).