Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul cu privire la clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebancară.

Potrivit CNPF, documentul se va aplica  de către organizațiile de creditare nebancară la clasificarea și calcularea mărimii provizioanelor pentru acoperirea pierderilor în scop de supraveghere, precum și pentru stabilirea volumului permis de deduceri în scopuri fiscale la activele supuse riscului de credit în temeiul contractelor aferente.

În sensul Regulamentului, provizioanele respective se constituie pe seama cheltuielilor, având drept scop acoperirea pierderilor potențiale cauzate de nerambursarea activelor acordate. 

La clasificarea activelor, organizațiile de creditare nebancară vor ține cont cel puțin de următoarele aspecte: situația financiară curentă a debitorului evaluată din punctul de vedere al capacității de onorare a angajamentelor; respectarea condițiilor contractuale; capacitatea de plată a debitorului bazată pe evoluția istorică financiară în cadrul organizației de creditare nebancară și istoria de credit privind respectarea de către debitor a obligațiilor asumate, solicitată de la biroul istoriilor de credit.