Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat amendamente la Hotărârea CNPF privind cuantumul taxelor și plăților 2021 în  scopul asigurării unei abordări uniforme potrivit documentației contabile aferente plății regulatorii a intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări.

În cadrul aceleeași ședințe Comisia a mai decis:

  • Aprobarea pentru desemnarea persoanelor în funcția de membri ai comitetului de audit în cadrul ”MOLDASIG” SA;
  • Aprobarea candidaturilor pentru funcțiile de administrator și contabil-șef al AA ”PROMPT ASIG PLUS” SRL, cu eliberarea avizelor corespunzătoare;
  • Avizarea înregistrării de stat privind lichidarea OCN ”AGUR INVEST” SRL, aprobată prin decizia asociatului unic cu eliberarea avizului corespunzător;
  • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a majorării capitalului social al Societății pe acțiuni ”BROKER M-D” cu 50.000 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după emisiune va constitui 600.000 lei, divizat în 60 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 10.000 lei;
  • Autorizarea reorganizării SA ”CENTRINDMONTAJ” prin transformare în societate cu răspundere limitată;

Reperfectarea licenței de societate de investiții eliberată ”Mobiasbanca-OTP Group” S.A. prin schimbarea denumirii din ”Mobiasbanca-OTP Group” S.A. în ”OTP Bank” S.A. și excluderea dreptului de a desfășura activitate de custodie a instrumentelor financiare;

Reperfectarea licenței AEÎ ”BUSINESS CREDIT”, pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu extinderea teritorială a acțiunii licenței asupra unităților administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: raionul Anenii Noi; raionul Ștefan Vodă; municipiul Bender.

De asemenea, CNPF a avizat cererea de retragere obligatorie adresată acționarilor SA ”Casa Nunții-Noroc”, iniţiată de ofertantul Alina Andronic, obiectul căreia îl constituie 738 acţiuni ordinare nominative.

O altă decizie ține de aprobarea prețului de vânzare conform actului de reevaluare a părților-sociale deținute de administratorul fiduciar ”BV Fiduciar Invest” S.A.