Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a recomandat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) revizuirea Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție (CSJ), în partea ce ține de publicarea în hotărârile judecătorești a numelui, prenumelui părților și altor date cu caracter personal.

Recomandarea a fost făcută în baza a două decizii a Centrului, adoptate în rezultatul examinării plângerilor unor cetățeni. Ulterior, Inspecția judiciară a prezentat Plenului CSM două note informative referitor la deciziile Centrului.

Potrivit Notei, CNPDCP a apreciat critic practica instanțelor judecătorești de a face publice numele și prenumele justițiabililor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) și pe portalul instanțelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a CSJ, atunci când aceste date sunt suficiente pentru identificarea și asimilarea subiectului datelor cu conținutul hotărârilor/informațiilor publicate pe portal.

În urma audierii notelor informative, CSM a indicat că publicarea hotărârilor judecătorești se face în conformitate cu legislația, iar numele părților la proces nu va fi anonimizat în niciun caz, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Potrivit CSM, în hotărârile publicate sunt anonimizate întotdeauna următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • locul şi data naşterii persoanelor;
  • domiciliul și/sau reședința acestora;
  • numărul lor de telefon;
  • codul lor personal (IDNP);
  • datele despre starea lor de sănătate (indiferent de maladia pe care o au);
  • datele lor bancare;
  • numărul de înmatriculare a automobilului;
  • codul personal de asigurare medicală;
  • codul personal de asigurare socială;
  • alte date, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, CSM a menționat că datele cu caracter personal ce urmează a fi anonimizate la publicarea hotărârilor judecătorești sunt expres prevăzute de lege.

În plângerile adresate CNPDCP, instituția a constatat lipsa încălcării prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Neidentificând cadrul juridic relevant care ar indica asupra ingerinței instanțelor de judecată în viața privată a subiectului de date cu caracter personal or ar aduce atingere dreptului la respectarea vieții private, Centrul a recomandat CSM revizuirea Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul instanțelor de judecată și pe pagina web a CSJ, în partea ce ține de publicarea în hotărîrile judecătorești a numelui, prenumelui părților și altor date cu caracter personal.

CSM a luat act de recomandarea Centrului în ședința din 26 martie, dar nu a menționat dacă Regulamentul va fi revizuit.