Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ) va participa în procesul de experizare și evaluare a bunurilor declarate de angajații instituțiilor de stat. În acest sens, instituția a semnat un Acord de colaborare cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Mai exact, cele două structuri publice au decis să-și unească eforturile în procesele de:

  • clarificare a neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarația de avere și interese personale, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;
  • asigurare a exercitării funcțiilor publice și de demnitate publică, de către deținătorii acestora, în condiții de imparțialitate, integritate, transparență ;
  • susținere a activităților de control al averilor și intereselor personale ale subiecților declarării, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor prin desfăşurarea activităţilor ştiinţifico-practice în domeniul expertizei extrajudiciare și evaluării bunurilor.

Menționăm că, Centrul Naţional de Expertize Judiciare este o instituţie coordonatoare a practicii expertizei judiciare, care activează pe lângă Ministerul Justiției. Activitatea de bază a Centrul este de a:

  • desfăşura activităţi ştiinţifico-practice în domeniul expertizei judiciare;
  • generaliza practici de efectuare a expertizelor judiciare;
  • elabora măsurile de perfecţionare a practicii de efectuare a expertizei judiciare;
  • organiza efectuarea expertizelor judiciare şi extrajudiciare;
  • asigurarea organizării formării iniţiale şi continue a experţilor judiciari.