Casa Naţională de Asigurări Sociale solicită angajatorilor prezentarea Dărilor de seamă IPC 21 în termene cât mat restrâns posibile pentru a nu afecta stabilirea drepturilor sociale ale persoanelor asigurate, în special, a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.

Termenul de prezentare a Dării de seamă IPC 21 este stabilit prin lege, pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În mare parte, agenţii economici respectă termenul prevăzut de legislaţie, însă nu toți țin cont de faptul că în tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC 21 se conţine informaţia care stă la baza stabilirii prestaţiilor de asigurări sociale, pensiilor şi indemnizaţiilor.

În acelaşi timp, legislaţia prevede termene concrete de stabilire a prestaţiilor sociale de către CNAS.  De aceea, pentru a nu afecta drepturile persoanelor asigurate, care, de fapt, sunt angajaţii întreprinderilor, CNAS solicită ca informaţia despre contribuţiile achitate pentru luna precedentă lunii în care a survenit riscul asigurat (îmbolnăvirea) să fie corectă și înscrisă în baza de date a CNAS cât mai operativ.