Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează despre oportunitatea de verificare a informației din contul personal de asigurări sociale de către persoanele asigurate care dispun de parola de acces la contul personal sau semnătură electronică. Datele sunt disponibile pe pagina electronică oficială a CNAS utilizând aplicația ACCES CPAS.

Contul personal de asigurări sociale al persoanelor asigurate conține nu doar informația cu privire la contribuțiile de asigurări sociale calculate și achitate de către angajator la bugetului asigurărilor sociale, în temeiul căreia se stabilesc toate prestațiile de asigurări sociale, dar și informația cu privire la prestațiile de asigurări sociale stabilite și plătite de către CNAS direct beneficiarului.

Informația cu privire la drepturile sociale (pensii, indemnizații) de care au beneficiat persoanele asigurate poate fi utilizată la necesitate pentru prezentare altor instituții. De asemenea, aceasta poate fi utilizată de către persoanele care sunt subiecţi ai declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile Legii 133 din 17.06.2019 privind declararea averii și intereselor personale.

Așadar, persoanele care dețin o funcție publică și urmează să prezinte declarațiile de avere și interese personale, din contul personal pot obține datele cu privire la cuantumul pensiei sau a altor tipuri de indemnizații (inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă) de care au beneficiat pe parcursul anului. Pentru a putea obține datele menționate este necesar ca la accesarea informației din contul personal să se bifeze opțiunea ”Cu reflectarea prestațiilor de asigurări sociale”.