Experții Centrului National Anticorupție consideră că simplificarea procedurii de numire în funcție a directorului CNA prin excluderea concursului organizat și desfășurat în acest scop de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului va contribui la slăbirea instituțională și subminarea independenței Centrului în calitate de entitate specializată în prevenirea și combaterea corupției.

Concluzia a fost expusă în raportul de expertiză anticorupție la proiectul legii pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul National Anticorupție. Potrivit documentului, conducătorul CNA va fi numit în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților aleși, la propunerea a cel puțin 20 de deputați, cu avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități. Prevederile legale privind concursul organizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului, cu atragerea în calitate de observatori a reprezentanţilor societăţii civile sau a reprezentanţilor mediului academic, existente în prezent, urmează să fie abrogate.

Experții Centrului notează că, în cazul excluderii concursului, în formula propusă de autori de a desemna unul sau mai mulți candidați pentru funcția de director, nu este clar după ce criterii se vor conduce deputații și cum avea loc, din punct de vedere practic, selectarea acestora în ședința plenară a Parlamentului: prezentarea unui CV de către fiecare candidat, răspunderea la întrebările parlamentarilor, etc.

În raport se mai menționează că excluderea concursului constituie un impediment și, totodată, o limitare în drept a persoanelor care dispun de experiență și activează în domeniul anticorupție, și care doresc să candideze la funcția de director al Centrului, însă sunt apolitici.

Experții consideră că formula propusă în proiect, prin care înaintarea candidatului la funcția de director al Centrului poate fi făcută de cel puțin 20 de deputați, poate duce la apariția situațiilor de blocare a procedurii în cauză. Luând în considerare numărul deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, teoretic pot fi înaintați până la 5 candidați, iar lipsa unui eventual acord asupra unei candidaturi, poate lăsa Centrul Național Anticorupție fără conducător.

În raportul de expertiză se mai menționează că în normele proiectului a fost identificată concurența normelor de drept, atât cu dispozițiile actelor normative naționale, cât și cu prevederile actelor normative internaționale în domeniul anticorupție.

Precizăm că, proiectul legii pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul National Anticorupție a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului de astăzi pentru aprobare în lectura a doua.