Instituțiile implicate în combaterea traficului ilicit de droguri, pritre care Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Serviciul Vamal, Administraţia Naţională a Penitenciarelor etc., nu au o colaborare eficientă între ele, iar comunicarea defectuoasă generează riscul prezentării unor date care nu reflectă obiectiv situația curentă și procesele reale în domeniul prevenirii şi combaterii circulaţiei ilegale a drogurilor în Republica Moldova. Concluziile privind practica organelor, implicate în procesul combaterii circulației ilicite a substanțelor narcotice, a fost obiectul de studiu al unei noi Analize strategice, elaborate de Direcţia analitică a Centrului Naţional Anticorupţie. 

Potrivit studiului, în timp ce organizațiile criminale implicate în traficul ilicit de droguri s-au dovedit a fi capabile de a stabili alianțe în vederea realizării acțiunilor comune și de a activa în afara granițelor stabilite, autoritățile publice s-au dovedit a fi mai puţin pregătite să facă faţă provocărilor actuale. Actualmente, sistemele disponibile de colectare a datelor despre consumul de droguri nu satisfac pe deplin necesitățile informaționale, fiind evidente amenințări reale la adresa societății.

Deși Ministerul Afacerilor Interne, în general, este responsabil de monitorizarea realizării acțiunilor, prevăzute în planurile naționale de acțiuni antidrog și de schimbul de date şi informații cu membrii Comisiei Naționale Antidrog, acesta de fapt nu deține toată informația necesară, reală și veridică privind situația criminogenă din țară sau refuză să prezinte aceste date publicului larg. Prin urmare, datele prezentate de entitățile implicate în lupta cu traficul ilicit de droguri se deosebesc esențial de datele oficial raportate.

Potrivit Strategiei Naționale Antidrog, rapoartele anuale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică „urmează să servească drept bază pentru adoptarea deciziilor de rigoare şi pentru elaborarea planurilor de acțiuni ale politicilor în domeniul drogurilor. Pentru asigurarea eficienței politicii implementate în domeniul drogurilor, este necesar ca toate măsurile să fie monitorizate şi să fie evaluată eficiența acestora”. Însă, în lipsa unor informații exacte este imposibil de constatat evoluția fenomenului.

Absența de informații concrete și complete, sau diferența de informații privind același subiect din diferite surse este un obstacol pentru crearea unei viziuni unice despre rata criminalității și metodele necesare de combatere eficientă a criminalității în toate domeniile.   

Studiul detaliat poate fi accesat aici.