Centrul Național Anticorupție spune că deși inițiativa de plafonare a mărimii reducerilor comerciale ce pot fi oferite comercianților de către furnizori are ca scop susținerea producătorilor mici, promovarea proiectului poate dauna atât cadrului normativ care reglementează activitatea comercială, cât și a întregului sistem de legiferare în ansamblu. Opinia a fost expusă în avizul emis proiectului de lege.

Astfel, CNA menționează că promovarea acestei inițiative în lipsa unei analize ample al întregului cadru normativ ar putea aduce atingere principiilor libertății contractuale, asigurării libertății activității de întreprinzător, garantării concurenței loiale, economiei de piață, statului de drept. Acest fapt va institui un regim autoritar din partea statului în relațiile contractuale.

Experții anticorupție spun că propunerea de a plafona mărimea reducerilor comerciale oferite comercianților de către furnizori trebuie să fie proporțională intereselor tuturor subiecților care desfășoară activitate de comerț în Republica Moldova, precum și în concordanță cu stipulările legale, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. În textul notei informative se prezintă insuficient argumente referitoare la condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite.

Mai mult, documentul nu are informații depline care să releve chintesența intervenției propuse, în contextul asigurării principiilor libertății contractuale, libertății activității de întreprinzător, garantării concurenței loiale, economiei de piață, statului de drept, etc., fiind factori de bază ai economiei naționale, care necesită a se avea în vedere la elaborarea proiectului de lege propus, al cărui obiect de reglementare vizează raporturi juridice comerciale. În lipsa unei ample analize sub aspectul impactului social, economico-financiar, etc. asupra tuturor subiecților raporturilor juridice care desfășoară activitatea de comerț în Republica Moldova este dificil de dedus la moment care vor fi efectele juridice după adoptarea şi implementarea proiectului prenotat. Avizul complet poate fi accesat aici.

Menționăm că, recent, și investitorii străini s-au pronunțat împotriva plafonării reducerilor oferite de producătorii autohtoni de produce alimentare pentru comercianți.