Centrul Național Anticorupție (CNA) spune că admiterea necondiționată a importului de părți și accesorii uzate pentru autovehicule ar putea genera mai multe riscuri. Opinia este inclusă în avizul inițiativei legislative care prevede modificarea Codului vamal prin admiterea importatului de piese auto second hand în țara noastră.

CNA afirmă că proiectul nu prevede condiții pentru admiterea introducerii în țară a pieselor auto uzate, cum ar fi: originalitatea, vechimea, posibilitatea de reutilizare, confirmarea documentară. Indispensabilitatea unor limitări este impusă de necesitatea asigurării securității și siguranței traficului rutier, protecției mediului înconjurător și consolidării integrității instituționale.

Totodată, în aviz se remarcă că nota informativă nu conține date despre modul de încorporare a proiectului în cadrul normativ în vigoare, dar în special nu reflectă nivelul de corespundere cu politicile de mediu, vamale și siguranța transportului. Mai mult, informațiile indicate vizează doar aspectele pozitive ale proiectului, însă nu relevă deopotrivă și riscurile acestuia: cum ar fi importul deșeurilor, importul pieselor auto neconforme standardelor de fabricare și periculoase pentru securitatea traficului rutier. Așadar, argumentele relevate în notă sunt părtinitoare, lipsind în acest sens o abordare multiaspectuală, fiind necesară complinirea în acest sens, spune Centrul Național Anticorupție.

La fel, proiectul este promovat fără a fi supus expertizei ecologice în condițiile în care se propune înlăturarea prohibiției importului părţilor şi a accesoriilor uzate pentru autovehicule.

Astfel, CNA recomandă completarea proiectului cu prevederi care să reglementeze condițiile în care este admis importul părţilor şi a accesoriilor uzate pentru autovehicule (spre exemplu: care mai pot fi reutilizate; însoțite de anumite acte; condiții privind originalitatea sau respectarea standardelor de fabricare; condiții privind vechimea).