Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a sancționat un restaurant din Bălți pentru prelucrarea neconformă a datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de supraveghere video.

În rezultatul investigațiilor efectuate, CNPDCP a constatat mai multe încălcări ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, ulterior fiind instrumentat un dosar contravențional, care a fost remis spre examinare instanței de judecată.

Recent, printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată, restaurantul vizat a fost sancționat cu amendă de 6.250 lei.

De asemenea, CNPDCP a examinat un caz ce ține de prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de supraveghere video, gestionat de către o persoană fizică din Chișinău. Persoana vizată a instalat un sistem de supraveghere video constituit din trei camere de supraveghere, în raza de acțiune a cărora intrau și vecinii-locuitori ai aceleiași curți comune, trecătorii, precum și calea de acces spre alte apartamente.

Prin hotărârea definitivă a instanței de judecată, persoana vizată  a fost sancționată cu amendă de 3.500 lei.

CNPDCP recomandă tuturor operatorilor de date cu caracter personal, care intenționează să instaleze un sistem de supraveghere video sau deja au pus în funcție sistemul dat să respecte legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal în ceea ce privește obligativitatea de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal și respectiv notificarea sistemelelor de evidență ce conțin date cu caracter personal la CNPDCP. Operatorii nu trebuie să admită înregistrarea spațiului excesiv scopului declarat (spațiul public, spațiul ce vizează alți subiecți cum ar fi persoanele ce locuiesc în vecinătate, spații de joc pentru copii ș.a.).

Totodată, Consiliul atenționează asupra faptului că persoanele fizice, care au instalat sau intenționează să instaleze dispozitive de supraveghere video în blocuri locative, case de locuit ș.a., la fel se constituie în calitate de operatori de date cu caracter personal. Acestora li se aplică aceleași obligații de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal. 

Potrivit CNPDCP, sistemele de supraveghere video, ce captează exclusiv spațiul privat al operatorilor de date cu caracter personal (în scopuri personale sau familiale), sunt exceptate de la prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal și astfel nu necesită a fi notificate CNPDCP.

Consiliul solicită și entităților care practică activitate de comercializare a dispozitivelor de supraveghere video să atenționeze preventiv cumpărătorii acestora despre obligativitatea respectării Legii privind protecția datelor cu caracter personal, deoarece captarea imaginilor persoanelor fizice, cu sau fără înregistrarea acestora pe suport de stocare, constituie o formă de prelucrare a datelor cu caracter personal a subiecților vizați, în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal.