Comisionul de acordare a unui credit, prezent în mai toate contractele de creditare ale organizaților de creditare nebancare din Republica Moldova și care, alături de multe alte clauze, obligă clienții O.C.N. la plata unor sume ce cresc costurile totale ale creditelor, a fost declarat de curând ilegal de către Judecătoria Chișinău.

Recent, judecătorii Judecătoria Chișinău, au pronunțat o hotărâre privind comisioanele de acordare, regăsite în Organizațiile de Creditare Nebancare din Republica Moldova.

Instanța de judecată a considerat că acest comision de acordare a creditului are un caracter abuziv și a dispus anularea clauzei din contractul de împrumut, care obliga consumatorul să plătească acest comision. Totodată, magistrații au dispus constatarea nulității absolute a contractului de împrumut, în partea următoarelor clauze: 

  • pct.2.4 ”Pentru semnarea Contractului, Împrumutatul va achita Împrumutătorului un comision unic de administrare a contractului de 5% din valoarea contractului”.
  • pct. 2.5 ”Comisionul  indicat în pct. 2.4. se achită de către Împrumutat la momentul semnării Contractului. Suma împrumutului nu va fi eliberat împrumutatului dacă nu va achita comisionul unic pentru acordare”.
  • pct.  5.4  ”În cazul în care Împrumutatul nu va rambursa suma împrumutului și dobănda în termen pevărut de prezentul contract, Îprumutatul va achita suplimentar o dobîndă de întirziere în mărime de 3% din datoria restantă pentru fiecare zi de întîrzîere”.  
  • pct. 5.5 ”Daca în termen de 10 zile din data scadentă a plății lunare, Împrumutatul nu va achita suma scadentă, dobănda, penalitatea calculată, Împrumutătorul va expedia în adresa Împrumutatului o înștiențate cu aviz recomandat. În cazul în care debitorul nu întreprinde nicic o măsură pentru a rambursa datoria timp de 15 zile dupa expirarea termenului de plată a ratei lunare, Împrumutătorul are dreptul sa se deplaseze la domiciliu/serviciu debitorului pentru al preîntîmpina despre răspunderea contractuală. Împrumutatul urmează să plăteasca suplimentar o penalitate contractuală pentru înștiințare în valoare de 200 MDL”.
  • pct.  5.7 ”Dacă în termen de 20 zile din data scadentă a plății lunare, Împrumutatul nu va achita suma scadentă, dobînda și penalitatea, Împrumutatorul va expedia la adresas Împrumutatului o reclamație cu aviz recomandat prin care notifică despre mărimea plăților scadente, dobănzi, penalităților și cheltuielilor suportate, ce urmează a fi achitate de către Împrumutat. Împrumutatul urmează să platească suplimentar o penalitate contractuală pentru reclamație în valoare de 200 MDL”.  
  • pct.  5.8 ”În caz de ne-restituire în modul satbilit al cel puțin o rată, Împrumutătorul are dreptul să ceară restituirea imediată a înregului împrumut, penalităților și a dobînzilor aferente. Dacă în termen de 45 zile din data scadentă a plăților lunare. Împrumutatul nu restituie în mod stabilit în contract: suma împrumutului, dobăndași penalitatea, Împrumătătorul va expedia la adresa împrumutatului o notificare prin care va solicita restituirea integrală a împrumutului, dobînda, penalitatea și dobînda de întîrziere în termen de 10 zile din momentul expedierei notificării, calculănd suplimentar o penalitate în mărime de 30% din valoarea împrumutului neachitat pentru rezilierea anticipată a contractului de împrumut. Împrumutatul urmează să plătească suplimentar o penalitate contractuală pentru notificare în valoare de 200 MDL”.

Potrivit Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, organizațiile de Creditare Nebancare din Republica Moldova obișnuiesc să impună clienților contracte pline de clauze abuzive, care-i obligă pe aceștia din urmă la plata unor sume mai mari pentru acordarea unui credit bancar.

Cei care  întâmpină probleme privind calitatea unui produs sau prestarea unui serviciu se pot adresa instituției la Telefonul Consumatorului 022 51 51 51 sau la adresa: mun. Chişinău, sector Centru, str. Vasile Alecsandri, 78.