Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a remarcat o creștere a numărului de petiții privind solicitarea constatării clauzelor abuzive în contractele de investiție a capitalului în construcția bunurilor imobile și vine cu o serie de recomandări pentru consumatori.

Atunci când investitorul consideră că o clauză contractuală prejudiciază drepturile sale în calitate de consumator, poate să se adreseze cu o petiție, în formă scrisă. APCSP examinează petiția și întocmește, după caz, un act de constatare a clauzelor abuzive. Consumatorul după ce recepționează actul de constatare a clauzelor contractuale abuzive este în drept să se adreseze instanţei de judecată pentru a obţine recunoaşterea caracterului abuziv al clauzelor contractuale. Decizia finală asupra faptului că acestea sunt sau nu recunoscute ca fiind abuzive, aparține instanţei de judecată. La cererea consumatorului, APCSP  poate participa la ședința de judecată, în calitate de intervenient accesoriu.

Printre cele mai uzuale clauze abuzive sunt admiterea unei penalităţi în echivalenţa unei valori procentuale din valoarea bunului  imobil sau din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere care o va achita consumatorul în cazul încălcării termenelor de achitare stabiliţi în contract şi a doar unei valori procentuale infime din suma achitată la zi de către beneficiar.

O altă prevedere considerată abuzivă este clauza contractuală prin care consumatorului îi este restricționat timpul de prezentare a obiecțiilor referitoare la calitatea lucrărilor executate la blocul de locuit și în apartament. Conform prevederilor art. 1126 alin. (1) al Codului Civil, în contractul pentru executarea de lucrări, cumpărătorul pierde drepturile rezultate din existența viciului dacă nu notifică vânzătorul despre acel viciu înainte de expirarea termenului:

    a) de 3 ani, în cazul viciilor juridice;
    b) de 5 ani, în cazul viciilor materiale ale unei construcții sau ale materialelor folosite la executarea unei lucrări de construcții;
    c) de 2 ani, în cazul viciilor materiale

Potrivit prevederilor din unele contracte, consumatorul este în drept să solicite unilateral și anticipat rezilierea contractului din varii motive, compania angajându-se să restituie mijloacele bănești încasate de la consumator cu perceperea unui comision de câteva % din costul imobilului. În unele condiții de reziliere a contractului din inițiativa consumatorului, se poate prevedea abuziv posibilitatea restituirii mijloacelor bănești, doar după vânzarea imobilului către o terță persoană/ încheierii unui contract cu alt investitor.   

Pentru evitarea clauzelor abuzive în contractele încheiate, APCSP recomandă consumatorilor înainte de a semna:

  • să citească contractul;
  • să ceară întotdeauna detalii despre clauzele contractuale pe care nu le înțelege și/sau reformularea lor;
  • să negocieze clauzele care considerați că vă creează obligații care nu le veți putea onora;
  • să solicite includerea ofertelor sau caracteristicilor bunului care sunt declarate doar verbal;
  • să nu semneze niciodată un contract înainte de a-l citi și înțelege în totalitate;
  • să nu semneze niciodată un contract în care au rămas rubrici necompletate.