Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a publicat clarificări privind aplicarea, în perioada stării de urgență, a termenelor reglementate de cadrului normativ în domeniul protecției proprietății intelectuale.

Potrivit AGEPI, ”termenele aplicabile procedurilor în fața Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală reglementate de prevederile cadrului normativ în domeniul protecției proprietății intelectuale” se referă la termenele procedurale, inclusiv termenele referitoare la achitarea taxelor, pe care trebuie să le respecte solicitanții, titularii obiectelor de proprietate intelectuală, precum și alte persoane interesate, în cadrul procedurilor aflate în desfășurare sau care încep să demareze în fața AGEPI în perioada declarării stării de urgență în Republica Moldova  (17 martie – 15 mai 2020).

Prin termene procedurale se înțeleg:

  • termenele stabilite de către AGEPI (prin decizii, hotărâri, notificări, comunicate) în cadrul oricărei proceduri în fața AGEPI, inclusiv a Comisiei de contestații din cadrul AGEPI;
  • termenele aplicabile procedurilor în fața AGEPI impuse direct de cadrul normativ în domeniul protecției proprietății intelectuale.   

Astfel, în cazul unui termen care expiră în perioada stării de urgență (17 martie  – 15 mai 2020), curgerea acestuia se întrerupe la data de 17 martie 2020 și continuă începând cu ziua în care este ridicată starea de urgență, și anume începând cu data de 16 mai 2020.

Exemplu: Dacă un termen urma să expire la data de 20 martie 2020, acesta va expira la data de 19 mai 2020, deoarece curgerea termenului menționat a fost suspendată la data de 17 martie 2020 și va reîncepe la data de 16 mai 2020.

În cazul unui termen care începe să curgă în perioada stării de urgență  (17 martie  – 15 mai 2020), curgerea acestuia nu va începe în perioada indicată, dar va începe în ziua în care este ridicată starea de urgență, și anume începând cu data de 16 mai 2020.

Exemplu: Dacă un termen urma să înceapă să curgă la data de 20 martie 2020, acesta va începe să curgă la data 16 mai 2020.

Efectul suspendării este automat și decurge direct din publicarea Comunicatului AGEPI din 19 martie 2020 cu privire la termenele aferente procedurilor în fața AGEPI.

În consecință, părțile afectate nu au obligația de a depune la AGEPI o cerere pentru ca suspendarea termenului să fie aplicată.

Totodată, în cazul în care părțile sunt în măsură să respecte termenul inițial și aleg să își îndeplinească obligațiile procedurale în perioada respectivă, procedura va urma cursul obișnuit, iar documentele depuse vor fi examinate în regim normal (ordinar), cu asigurarea respectării drepturilor persoanelor terțe.

Mai multe detalii sunt disponibile aici.