Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a propus Ministerului Finanțelor să identifice posibilități de alocare a 9.531.180 lei pentru reparația clădirii administrative a sediului Ciocana al Judecătoriei Chișinău (str. Mihail Sadoveanu 24/1), sumă care nu a fost prevăzută în bugetul Judecătoriei Chișinău pentru anul 2019 în acest scop.

O astfel de decizie a fost aprobată în ședința din 16 aprilie în baza demersului președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu. În demers s-a indicat despre starea dezastruoasă, neajunsurile clădirii sediului Ciocana al Judecătoriei Chişinău şi terenului aferent acesteia, constatate încă în 2018, menționându-se că acestea afectează în mod direct imaginea instituției, securitatea clădirii şi persoanelor aflate în aceasta.

Printr-o Hotărâre a CSM din 2018 s-a indicat că lucrările de reparaţie şi reconstrucţie a sediului Ciocana necesită a fi efectuate în regim de urgenţă, nefiind posibilă tergiversarea acestora și s-a solicitat președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, prezentarea unui deviz de cheltuieli referitor la efectuarea lucrărilor de reparație.

Cheltuielile necesare au fost prezentate în baza unui Proces-verbal din 29 martie 2019 a Comisiei de achiziții din cadrul Judecătoriei Chișinău, prin care s-a aprobat un deviz de cheltuieli necesar pentru îndeplinirea lucrărilor de reparație a clădirii administrative a sediului Ciocana în volum de 9.531.180 lei.

În bugetul Judecătoriei Chișinău pentru anul 2019 nu au fost prevăzute însă mijloace financiare pentru reparația edificiului Ciocana.

În acest context, CSM a solicitat Ministerului Finanțelor identificarea şi alocarea resurselor financiare necesare pentru achitarea lucrărilor de reparaţie.