La cererea Seven Towns, o societate britanică ce administrează printre altele drepturi de proprietate intelectuală legate de ”Rubik’s cube”, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a înregistrat, în 1999, ca marcă a Uniunii Europene tridimensională, pentru ”puzzle-uri tridimensionale”, următoarea formă cubică:

În 2006, Simba Toys, un producător de jucării german, a solicitat EUIPO anularea mărcii tridimensionale pentru motivul, printre altele, că aceasta conținea o soluție tehnică ce consta în capacitatea sa de rotație, o asemenea soluție neputând fi protejată decât în temeiul unui brevet, iar nu ca marcă. Întrucât EUIPO i-a respins cererea, Simba Toys a sesizat Tribunalul Uniunii Europene cu o acțiune având ca obiect anularea deciziei EUIPO.

Prin Hotărârea pronunțată la 25 noiembrie 2014, Tribunalul a respins acțiunea Simba Toys pentru motivul că forma cubică respectivă nu avea o funcție tehnică de natură să o împiedice să fie protejată ca marcă. În special, Tribunalul a considerat că soluția tehnică ce caracteizează Rubik’s cube nu rezulta din caracteristicile acestei forme ci, cel mult, dintr-un mecanism intern și invizibil al cubului.

Simba Toys a formulat recurs împotriva acestei hotărâri la Curtea de Justiție, care, prin Hotărârea din 10 noiembrie 2016, a anulat atât hotărârea Tribunalului, cât și decizia EUIPO. În Hotărârea sa, Curtea a constatat printre altele că, atunci când au examinat dacă înregistrarea trebuia refuzată pentru motivul că forma cubică în litigiu conținea o soluție tehnică, EUIPO și Tribunalul ar fi trebuit de asemenea să ia în considerare elemente funcționale care nu sunt vizibile ale produsului reprezentat de această formă, precum capacitatea sa de rotație.

În urma hotărârii Curții, EUIPO avea sarcina să ia o nouă decizie ținând seama de constatările Curții. Prin decizia din 19 iunie 2017, EUIPO a constatat că reprezentarea formei cubice în litigiu evidenția trei caracteristici esențiale, și anume forma globală a cubului, liniile negre și pătrățelele de pe fiecare față a cubului și diferențele de culori ale celor șase fețe ale cubului. În acest context, EUIPO a considerat că fiecare dintre aceste caracteristici esențiale era necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic în urma unei operațiuni ce constă în a face să pivoteze în jurul unei axe, vertical și orizontal, rândurile de cuburi mai mici de diferite culori care fac parte dintr-un cub mai mare până când cele nouă pătrate ale fiecărei fețe a acestui cub sunt de aceeași culoare. Or, întrucât Regulamentul privind marca Uniunii Europene nu permite înregistrarea unei forme ale cărei caracteristici esențiale sunt necesare pentru obținerea unui rezultat tehnic, EUIPO a ajuns la concluzia că marca în litigiu fusese înregistrată cu încălcarea acestui regulament și, prin urmare, a anulat înregistrarea sa.

Rubik’s Brand Ltd, care deține în prezent marca în litigiu, a atacat la Tribunal această din urmă decizie a EUIPO.

Prin hotărârea sa recentă, Tribunalul constată, mai întâi, că decizia EUIPO este viciată de o eroare de apreciere în măsura în care EUIPO a considerat că diferențele de culori de pe cele șase fețe ale cubului constituiau o caracteristică esențială a mărcii în litigiu. În această privință, Tribunalul precizează, pe de o parte, că Rubik’s Brand nu a pretins niciodată că eventuala prezență a unor culori pe fiecare dintre fețele cubului avea pentru ea un rol important în contextul înregistrării mărcii în litigiu și, pe de altă parte, că o simplă analiză vizuală a reprezentării grafice a acestei mărci nu permite să se discearnă cu suficientă precizie existența unor diferențe de culori pe cele șase fețe ale cubului.

În continuare, Tribunalul confirmă validitatea definiției rezultatului tehnic care figurează în decizia atacată. În acest context, pe de o parte, Tribunalul constată că forma cubică în litigiu reprezintă aspectul produsului concret pentru care a fost solicitată înregistrarea, în speță puzzle-ul tridimensional cunoscut sub numele de ”Rubik’s Cube”. Pe de altă parte, Tribunalul arată că acest produs este un joc a cărui finalitate este de a reconstitui un puzzle de culori în trei dimensiuni și în formă de cub asamblând șase fețe de diferite culori și că această finalitate este atinsă făcând să pivoteze în jurul unei axe, vertical și orizontal, rânduri de cuburi mai mici de diferite culori care fac parte dintr-un cub mai mare până când cele nouă pătrate ale fiecărei fețe a acestui cub sunt de aceeași culoare.

În ceea ce privește analiza funcționalității caracteristicilor esențiale ale mărcii în litigiu, Tribunalul apreciază, la fel ca EUIPO, că caracteristica esențială reprezentată de liniile negre care se intersectează, orizontal și vertical, pe fiecare dintre fețele cubului, împărțind fiecare față în nouă cubulețe de aceeași dimensiune repartizate în rânduri de câte trei, este necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit.

Astfel, aceste linii negre reprezintă o separare fizică între diferitele cubulețe, permițând jucătorului să întoarcă fiecare rând de cubulețe independent unele de altele pentru a recupera aceste cubulețe, în combinația de culori dorită, pe cele șase fețe ale cubului. O asemenea separare fizică este necesară pentru a face să pivoteze, vertical și orizontal, grație unui mecanism aflat în centrul cubului, diferitele rânduri de cubulețe. Fără o asemenea separare fizică, cubul nu ar fi nimic altceva decât un bloc solid, care nu conține niciun element individual care să poată fi deplasat în mod independent.

În ceea ce privește caracteristicile esențiale care constau în forma globală a cubului, Tribunalul consideră, la fel ca EUIPO, că forma unui cub este indisociabil legată, pe de o parte, de structura în grilă, constituită din liniile negre care se intersectează pe fiecare dintre fețele cubului și împart fiecare față în nouă cuburi mici de aceeași dimensiune repartizate în rânduri de câte trei, și, pe de altă parte, de funcția produsului concret respectiv, care este de a face să pivoteze orizontal și vertical rândurile de cubulețe. Având în vedere aceste elemente, forma produsului nu poate, astfel, să fie decât cea a unui cub, și anume un hexaedru regulat.

În aceste condiții, Tribunalul constată că, deși diferențele de culori pe cele șase fețe ale cubului nu constituie o caracteristică esențială a mărcii în litigiu, cele două caracteristici ale acestei mărci care au fost corect calificate drept esențiale de către EUIPO sunt necesare pentru obținerea rezultatului urmărit prin produsul reprezentat de forma cubică în cauză, astfel în cât aceasta din urmă nu ar fi putut fi înregistrată ca marcă a Uniunii Europene. În consecință, Tribunalul confirmă decizia atacată și respinge acțiunea introdusă de Rubik’s Brand.