Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat o hotărâre care vizează protecția unei indicații geografice și a denumirilor de origine a produselor agricole și alimentare – protecția componentelor individuale ale acestei indicații.

Trimiterea preliminară a fost adresată de Bundesgerichtshof (Germania) în cadrul unui litigiu între Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, consorțiu de producători ai produselor prevăzute cu denumirea ”Aceto Balsamico di Modena”, în calitate de pârât, și BALEMA GmbH, societate producătoare de produse pe bază de oțet, în calitate de reclamantă.

Pârâtul consideră că, prin utilizarea denumirii ”Balsamico”, reclamanta încalcă indicația geografică protejată ”Aceto Balsamico di Modena”. Potrivit articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 583/2009, denumirea ”Aceto Balsamico di Modena (IGP)”, a fost înregistrată în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate. Produsele reclamantei care poartă denumirea ”Balsamico” nu sunt acoperite de înregistrare, întrucât nu întrunesc specificațiile de produs ale unui ”Aceto Balsamico di Modena”, prevăzute în anexa II la regulament.

Prin intermediul întrebării preliminare adresate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă protecția denumirii în ansamblu ”Aceto Balsamico di Modena (IGP)”, în conformitate cu art. 1 din Regulamentul nr. 583/2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], acoperă utilizarea termenilor negeografici individuali din componența acesteia (”Aceto”, ”Balsamico” și ”Aceto Balsamico”).

Curtea a decis că protecția denumirii în ansamblu ”Aceto Balsamico di Modena” nu se extinde asupra termenilor individuali din componența acesteia. În argumentarea acestei decizii, Curtea a făcut, în primul rând, trimitere la Hotărârea sa în cauza C‑129/97 Chiciak și Fol în care s-a stabilit că protecția unui unei denumiri compuse nu se extinde asupra componentelor care nu reprezintă nici un termen generic, nici un termen comun. De asemenea, Curtea, analizând considerentele 8 și 11 din Regulamentului 583/2009, a subliniat că denumirea ”Aceto Balsamico di Modena” are o reputație indiscutabilă pe piața națională și pe piețele externe, îndeplinind condiția inerentă ca produsul purtând această denumire să aibă o reputație proprie. Așadar, denumirea ”Aceto Balsamico di Modena”, iar nu termenii care o compun, analizați în mod individual, este înscrisă în ”Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate.

Sursa: juridice.ro.