Pentru a instala camerele video la blocul de locuit trebuie sau nu consimțământul locatarilor sau interesul public, în acest caz, este mai presus? Întrebarea este actuală și în care autoritățile din mai multe state au impus amenzi asociațiilor de locatari.

Cu o explicație în acest sens a venit, recent, Curtea de Justiției a Uniunii Europene (CJUE). Potrivit blog.avocatoo.ro, instanța a spus că o supraveghere efectuată printr‑o înregistrare video a unor persoane, stocată pe un dispozitiv de înregistrare în mod continuu, și anume pe un hard disk, constituie, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 95/46, o prelucrare de date cu caracter personal automată.

Condiția principal care trebuie de îndeplinit este ca interesul trebuie să fie născut și actual la data prelucrării și să nu prezinte un caracter ipotetic la această dată. Cu toate acestea, nu se poate impune în mod necesar, cu ocazia aprecierii ansamblului împrejurărilor speței, să se fi adus anterior atingere securității bunurilor și a persoanelor.

Curtea de Justiție a enumerate și trei condiții pentru ca o prelucrare de date cu caracter personal prin intermediul camerelor să fie prezumată legală:

  • să se urmărească un interes legitim de către operator sau de către terțul sau terții cărora le sunt comunicate datele;
  • prelucrarea datelor să fie necesară pentru atingerea scopului urmărit;
  • acest interes legitim urmărit să nu prejudicieze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate de protecția datelor.

Astfel, CJUE reiterează că nu este necesar consimțământul persoanelor vizate atunci când le monitorizăm video, întrucât avem posibilitatea de a ne baza pe interesul legitim.