Inspectoratul de Stat al Muncii a comunicat că în perioada ianuarie - mai,  urmare a acțiunilor de inspecție au fost consemnate 5.904 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 5.066 în domeniul raporturilor de muncă și 838 – în domeniul securității și sănătății în muncă. În baza constatărlor au fost întocmite procese–verbale de control.

Potrivit ISM, angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia.

În total, pe parcursul lunilor ianuarie – mai ISM a efectuat 895 controale (771 în domeniul raporturilor de muncă, 107 – securității și sănătății în muncă și 17 – mixte, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă) la unități cu un număr de 51,8 mii salariaţi.

Pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 155 controale (65 planificate și 90 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de 31,43 mil. lei față de 2.551 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul articolelor 55 al.1, 55 al.3, 57 al.1 Codul contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, inspectorii de muncă au încheiat 22 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Urmare acțiunii inspectorilor de muncă salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 4,1 mil. lei

De asemenea, inspectorii au identificat la 10 angajatori persoane juridice și 14 angajatori persoane fizice 46 persoane, care activau fără forme legale de angajare, din care 5 minori. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate de către inspectorii de muncă, în temeiul articolelor 55 al.3 lit.a) și 551 Codul contravențional, au fost încheiate 23 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 3 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă. În perioada respectivă au fost examinate 65 petiții, care au semnalizat munca nedeclarată,  pe motivul că angajații activau fără forme legale de angajare. În urma examinării petițiilor, faptele invocate în 59 petiții nu s-au confirmat.

Tot în perioada ianuarie - mai, instituția a examinat şi întreprins măsuri pentru soluţionare a 907 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 62% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 17% - concediere/reducere a personalului; 7% - semnalizări privind munca nedeclarată; 5% - abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 4% - constituie semnalizări privind producerea accidentelor de muncă; 2% - probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; câte 1% - încălcări la stabilirea regimului de muncă, semnalizări privind comiterea încălcărilor la aplicarea de către angajator a sancțiunilor față de salariați și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă. În 224 petiții examinate nu s-au confirmat argumentele invocate iar 7 petiții au fost remise spre examinare altor organe după competență. De asemenea au fost examinate 359 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 755 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 7.000 persoane.

Inspectoratul de Stat al Muncii întrepinde activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, având ca bază legală Codul muncii, Codul administrativ, Codul contravențional, Legile nr.140/2001, nr.158/2008, nr.186/2008, nr.131/2012, etc., Hotărârile Guvernului nr.1361/2005, nr.788/2013, nr.464/2018, nr.355/2020 etc.