Hârtii de valoare ale unei companii de construcții au fost vândute, recent, în afara pieței reglementate sau MTF. Potrivit datelor publicate de Comisia Națională a Pieței Financiare, pentru 11,64 la sută dintre acțiuni ale Transcon-M s-a încasat 4.008.415,53 lei.

Cele 312.913 hârtii de valoare au fost vândute într-o singură tranzacție. Valoarea nominală a unei acțiuni a fost stabilită, inițial, la prețul de zece lei.

Transcon-M este o societate pe acțiuni de tip deschis, care activează în municipiul Chișinău. Aceasta a fost fondată în anul 1996. Compania este licențiată să presteze servicii de construcţii a clădirilor şi/sau a construcţiilor inginereşti, instalaţiilor şi reţelelor tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări, restaurări.

Totodată, întreprinderea poate presta 31 de activități nelicențiate. În mare, acestea se referă la activitățile de transport, comerț cu amănuntul, construcții și activități imobiliare. Compania a fost fondată de Ruslan Chitoroagă, iar în prezent este administrată de către Ghenadie Balan.