Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor va fi formată din șase membri. Totodată, vor fi desemnați cinci membri supleanți.

Conform proiectului publicat de Ministerul Justiției:

 • trei membri naționali vor fi numiți de Ministerul Justiției la propunerea fracțiunilor parlamentare conform principiului proporționalității. La fel, vor fi desemnați câte un membru supleant pentru aceștia, propuși în aceeași ordine;
 • trei membri și doi supleanți vor fi desemnați de către partenerii de dezvoltare și aprobați cu votul a 3/5 din deputați.

Membrii Comisiei de evaluare trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

 • are studii superioare;
 • se bucură de o reputație ireproșabilă;
 • are cel puțin zece ani de experiență în unul din următoarele domenii: juridic, economic, al investigării infracțiunilor de corupției și celor conexe corupției sau cel al integrității;
 • nu este deputat în Parlament, consilier sau funcționar public în autoritatea administrației publice a Republicii Moldova;
 • nu a făcut parte dintr-un partid politic în ultimii cinci ani;
 • nu a deținut funcția de judecător sau procuror în Republica Moldova în ultimii trei ani.

Calitate de membru în Comisia de evaluare va înceta în caz de:

 • încetare a activității Comisiei de evaluare;
 • demisie;
 • retragere a calității de membru pentru încălcarea intenționată a legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal și din domeniul integrității;
 • deces.

În cazul încetării calității de membru al Comisiei de evaluare, atribuțiile membrului respectiv vor fi exercitate de către membrul supleant corespunzător.

Amintim că, Ministerul Justiției a anunțat despre inițiativa ca persoanele care vor să devină membru al Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor să treacă, prealabil, prin evaluarea integrității, modului și a costurilor de viață.