Au fost desemnați judecătorii specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale din cadrul Judecătoriei Chișinău. O dispoziție în acest sens a fost emisă de președintele instanței, Radu Țurcanu, ca urmare a aprobării magistraților propuși de către Plenul Consiliului Suprem al Magistraturii.

Astfel, judecătorii completului specializat în materie civilă și comercială din cadrul sediului Centru al Judecătoriei Chișinău pentru examinarea cauzelor cu privire la testarea integrității sunt:

 • Sergiu Daguța;
 • Constantin Roșca;
 • Sergiu Suvac;
 • Violeta Gîrleanu;
 • Angela Ciubotaru.

Potrivit normelor legale, la selectarea şi desemnarea unui judecător de drept comun pentru exercitarea atribuţiilor de judecător specializat sunt luate în considerare următoarele criterii:

 • să activeze minim cinci ani în funcţie de judecător;
 • să existe o hotărâre a Colegiului de evaluare privind susținerea evaluării performanţelor. Judecătorul specializat poate fi numit doar în cazul în care va fi evaluat de către Colegiul de evaluare cu unul din calificativele „foarte bine” şi „excelent”;
 • să nu fie supus răspunderii disciplinare pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate;
 • să nu dețină funcție administrativă;
 • să nu fie membru în cadrul Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor și Colegiului disciplinar, din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii;
 • să nu existe o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la ridicarea imunității judecătorului.

Judecătorii de drept comun sunt numiţi pentru exercitarea atribuţiilor de judecător specializat pe termen de trei ani. Același judecător de drept comun nu poate fi numit în funcţia de judecător specializat două mandate consecutive.