Casa Naţională de Asigurări Sociale a anunțat că de anul viitor persoanele care și-au stabilit dreptul la pensie pentru limita de vârstă până la 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare mai mic de 15 ani vor beneficia de reexaminarea pensiei.

Începând cu 2 ianuarie 2020 solicitantul trebuie să depună cererea la Casa Teritorială de Asigurări Sociale conform vizei de domiciliu, prezentând totodată buletinul de identitate, carnetul de muncă şi, după caz, diploma de studii superioare, livretul militar și alte documente despre activitatea realizată. Toate actele enumerate se prezintă la Casa Teritorială în original și copie.

Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul teritorial de asigurări sociale. Majorarea pensiei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea salariului din care au fost achitate contribuţii de asigurări sociale.

Reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2019 a fost reexaminată pensia persoanelor care s-au pensionat până la 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare de 15 ani sau mai mult. Conform datelor statistice ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în acest an de reexaminarea pensiei au beneficiat circa 3.400 persoane.