Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a desemnat vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ), pe o perioadă de 4 ani.

Decizia a fost aprobată de Consiliu în ședința din 20 mai, în urma unui concurs la care au participat trei candidați.

Vitalie Stratan este magistrat din anul 2008.  În luna aprilie a acestui an, judecătorul a solicitat să fie evaluat pentru o eventuală promovare la o instanță ierarhic superioară, în prezent acesta activând la judecătoria Chișinău.

Potrivit Legii cu privire la Institutul Național de Justiție, Consiliul este structura supremă de conducere al Institutului. Acesta este alcătuit din 13 membri.

Mandatul membrilor Consiliului este de o durată de patru ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată.

Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a zecea parte din salariul mediu pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune drept unitate de referință.