Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a anunțat organizarea primelor două cursuri de instruire pentru dezvoltarea capacităților profesionale ale auditorilor interni în domeniul finanțelor publice din cadrul unui program amplu de instruiri pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice în anul 2019.

Cele două cursuri, cu o durată de trei zile fiecare, se vor desfășura în perioadele 10 – 12 aprilie și, respectiv, 17 – 19 aprilie.

La instruiri au fost invitați auditori interni din cadrul autorităților publice centrale, a consiliilor raionale și a primăriilor mun. Chișinău și Bălți. Cursurile se vor desfășura în grupuri de până la 18, în noul sediu al Centrului de instruire în finanțe al CTIF (mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2). 

Programul instruirilor pentru auditorii interni cuprinde următoarele tematici: 

  • evidența contabilă pentru instituțiile bugetare;
  • utilizarea sistemului informatic SIIECAP;
  • implementarea noului sistem unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  • clasificarea funcțiilor din sectorul bugetar, elementele sistemului de salarizare;
  • încadrarea personalului în clasele de salarizare, calcularea salariilor.

Detaliile despre temele incluse în agendă și orarul instruirilor sunt prezentate în Programul acestora, care poate fi consultat aici.

CTIF acordă suport instituțional în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale ale specialiștilor ce activează în domeniile: finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice. 

Mai multe informații despre tematicile, durata și orarul instruirilor organizate de CTIF pot fi găsite aici.