Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce se referă la preluarea unor active, care aparțin companiei ”Cvin Com” SRL de către CIC ”Fidesco” SRL.

Întreprinderile implicate în operațiunea notificată își desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu amănuntul a produselor alimentare, băuturilor, produselor din tutun, produselor nealimentare.

În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei şi Regulamentul privind concentrările economice.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: MD-2001, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1, Consiliul Concurenţei.