Cota impozitului pe venit reținut de la persoanele fizice, care transmit în posesie şi/sau folosință persoanelor juridice proprietăți mobiliare şi imobiliare, a fost modificată la 12%. Aceasta va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2021, după ce au fost operate modificări la art. 901 alin. (3) din Codul fiscal.

Serviciul Fiscal de Stat atenționează că a fost modificată cota impozitului pe venit care se aplică la determinarea impozitului din veniturile achitate în folosul persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole, de la 10% la 12%.

Astfel, începând cu 1 ianuarie curent persoanele specificate la art. 90 alin.(1) din Codul fiscal, inclusiv și agenții economici, care achită în folosul persoanelor menționate venit de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietăți mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole, rețin din venitul achitat un impozit în mărime de 12%.

Venitul achitat și impozitul reținut din acesta se declară prin darea de seamă fiscală lunară forma IPC21, la codul sursei de venit ”FOL”, precum și prin Nota de informare forma IALS21 – până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal.