Cetățenii străini, care locuiesc în Republica Moldova vor putea achita primele de asigurare în sumă fixă. Potrivit unui proiect de lege, se propune includerea străinilor titulari ai dreptului de ședere pernanentă, și beneficiarilor de protecție internațională în lista plătitorilor primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual, astfel asigurând condiții similare cu cetățenii Republicii Moldova aflați în situații identice.

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este o contribuţie bănească pe care persoanele fizice neangajate, care nu fac parte din categoriile de persoane asigurate de Guvern, o achită anual, asigurându-și riscul de îmbolnăvire.

Mărimea primei de asigurare în sumă fixă este stabilită prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, adoptată în fiecare an de Parlament. Pentru anul 2021, mărimea primei este de 4.056 de lei.