Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) face cu unele precizări pentru cetățenii, care au atins vârsta de pensionare, conform legislației Republicii Moldova, dar care, se află peste hotare, în țările cu care Republica Moldova are semnate acorduri bilaterale în domeniul securității sociale și nu pot reveni din cauza suspendării transportului de pasageri în perioada pandemiei de COVID-19.

În acest context, pentru stabilirea dreptului la pensia pentru limită de vârstă, CNAS le recomandă să depună cererea împreună cu setul de documente necesare, stabilite conform actelor normative ale Republicii Moldova, la instituția competentă a Statului Contractant. În acest caz, solicitantul poate opta pentru transferul prestației sociale în statul unde domiciliază la moment, anexând rechizitele bancare corespunzătoare.

Reamintim, că conform legislației Republicii Moldova, începând cu 1 iulie 2019, vârsta standard de pensionare pentru bărbați constituie 63 ani, pentru femei este de 58 ani și 6 luni. Ultima se majorează  treptat în fiecare an cu 6 luni, astfel încât în anul 2028 va fi de 63 ani.

Precizăm, că la momentul actual CNAS aplică 12 acorduri internaționale în domeniul securității sociale, semnate cu următoarele state: România, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, care prevăd aceleaşi tipuri de garanţii sociale pentru lucrătorii şi pensionarii migranţi, ca și pentru cetățenii domiciliați în Republica Moldova.