Certificatele de concediu medical vor continua să fie întocmite pe suport de hârtie pentru a fi prezentate de salariat angajatorului. Electronic vor fi înregistrate doar datele din acestea, prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, pentru a se asigura evidența lor și monitorizarea modului de plată a indemnizațiilor. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Muncii, Sănățății și Protecției Sociale.

Potrivit instituției, înregistrarea electronică a datelor din certificatele de concediu medical se va efectua pentru cele eliberate începând cu data de 1 iulie. Aceasta va fi obligația instituțiilor medicale publice și private, care trebuie să informeze și pacienții despre noile reglementări.

Datele respective, înregistrate pe portal, sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), care este responsabilă, începând cu 1 iulie să asigure calcului și achitarea indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă. Excepție sunt primele cinci zile calendaristice pentru indemnizaţiile cauzate de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă.

Astfel, angajatorul calculează și achită angajatului suma indemnizaţiei pentru primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă în cazul buletinelor de boală obişnuite. Indemnizaţiile pentru cazurile de boală obişnuite începând cu ziua a şasea, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi alte tipuri de indemnizaţii în caz de tuberculoză, SIDA sau maladie oncologică se calculează și achită de către CNAS direct beneficiarului, persoană asigurată care întruneşte condiţiile de acordare a indemnizaţiei.

Modificările la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale au fost adoptate la sfârșitul anului trecut. Acestea au adus mai multe schimbări la procedura de declarare a perioadelor de muncă precum şi a perioadelor de incapacitate temporară de muncă în Darea de seamă IPC 18, dar şi a categoriilor persoanelor asigurate.

Amintim că, un proiect de Hotărâre privind modificarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, propus anterior pentru consultări publice, prevedea că certificatul de concediu medical electronic îl va înlocui pe cel pe suport hârtie. Proiectul mai stabilea că angajații nu vor mai trebui să prezinte certificatul de concediu medical angajatorului, acesta fiind accesat prin intermediul platformei guvernamentale MConnect.

Modificările nu au fost însă aprobate, dar Ministerul Sănătății susține că în viitor, acestea ar putea fi totuși puse în aplicare.