Agenții constatatori nu vor mai putea avea calitatea de martor pentru a certifica prin semnătură refuzul contravenienților de a semna procesul-verbal.

Codul Contravențional urmează a fi modificat în acest sens, prin ajustarea art. 443 alin. (6) și completarea cu alin. (61).

Modificările propuse de Ministerul Justiției în proiectul de modificare a Codului vin să aducă claritate în situația în care faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional ori al refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puțin a unui martor, indicându-se şi datele de identitate ale acestuia (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon).

Potrivit modificărilor propuse, în lipsa unui martor necesar consemnării lipsei persoanei sau refuzului acesteia de a semna, agentul constatator va indica în procesul-verbal cu privire la contravenție motivele care au dus la încheierea procesului-verbal în acest mod. Totodată pentru a exclude anumite incertitudini, noul alineat ce se propune a fi adăugat prevede că un alt agent constatator nu poate avea calitatea de martor în condițiile alin. (6) art. 443 din Cod.

Astfel, articolul 443, alineatul (6) se va completa cu o propoziție cu următorul cuprins: ”În lipsa unui martor, agentul constatator va consemna motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.” Totodată, articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins: ”(61) Nu poate avea calitatea de martor în condițiile alin. (6) un alt agent constatator.