Agenția Achițizii Publice a anunțat că, potrivit informației survenite de la Agenția de Mediu, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (14) lit. b) din Legea privind deșeurile, persoanele fizice sau juridice care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau importă produse de echipamente electrice și electronice (EEE) sînt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului.

Astfel, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea privind deșeurile, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice , producătorii/distribuitorii de EEE au obligația de a se înregistra în ”Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat ”Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html).

Înregistrarea producătorilor/distribuitorilor în ”Lista producătorilor” presupune și obținerea autorizației (de mediu) la desfășurarea activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorilor, care le oferă dreptul producătorilor/distribuitorilor de comercializare a EEE și întreprinderea măsurilor pentru implementarea Regulamentului.

În acest mod, potrivit pct. 111 din Regulament, agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din ”Lista producătorilor”.

Astfel, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din ”Lista producătorilor”  drept dovadă a conformării reglementărilor menționate.

Potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în ”Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional.