Serviciile de ridicare, transportare şi depozitare a mijloacelor de transport vor fi prestate de către agentul economic contractat de Inspectoratul General al Poliţiei, conform cerinţelor stabilite de Legea privind achiziţiile publice. Termenul contractului de prestare a serviciilor nu va fi mai mic de cinci ani.

Proiectul pentru modificarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor nu prevede taxele ce urmează a fi achitate de proprietarii mașinilor. Se spune doar că textul ”conform tarifelor aprobate de Guvern” se exclude.

Restituirea mijlocului de transport se va efectua în baza unui certificat, iar deteriorările se vor consemna într-un proces-verbal de examinare tehnică a mijlocului de transport, semnat de proprietarul, posesorul sau reprezentantul acestora şi reprezentantul subdiviziunii Poliţiei, care serveşte drept temei pentru înaintarea ulterioară a reclamaţiilor.

Amintim că, autoritățile intenționează să ofere companiilor private dreptul de a presta servicii de evacuare a mașinilor. Mai exact, se dorește excluderea Întreprinderii de Stat ”Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne” ca unica autoritate cu drept de a presta servicii de ridicare, transportare, depozitare. Totodată, se propune extinderea listei motivelor pentru care firmele vor putea ridica mașinile.