Analiza datelor statistice despre evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă în primele trei luni ale anului curent, raportate ANRCETI de către 24 furnizori de servicii de telefonie fixă, au arătat că principalii indicatori ai acestei piețe au continuat să înregistreze scăderi. Astfel, numărul abonaților a scăzut, comparativ cu sfârșitul anului 2019, cu 0,9% și a totalizat 1,06 milioane, traficul total de voce s-a diminuat, față de trimestrul I al anului 2019, cu 11,8% și a constituit 291,9 milioane minute, iar volumul total al vânzărilor s-a micșorat, comparativ cu perioada similară a anului trecut, cu 17,6% alcătuind 97,1 milioane lei.

Diminuarea numărului total de abonați a fost cauzată de micșorarea bazei de abonați atât a S.A. ”Moldtelecom”, cu 0,7% și a alcătuit 952,9 mii, cât și a furnizorilor alternativi, cu 2%, numărul acestora însumând 109,3 mii de utilizatori. Din numărul total de abonați – 932,6 mii au constituit persoanele fizice, iar 129,6 mii au alcătuit persoanele juridice. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă raportată la 100 de locuitori a scăzut, timp de trei luni, cu 0,3 p.p. și a ajuns la 39,6%.

Scăderea volumului total al traficului de voce în rețele fixe a fost determinată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic. Astfel, traficul către rețelele fixe a scăzut cu 29,9%, traficul către rețelele internationale - cu 20,2% și traficul către rețelele mobile - cu 15,3%. În consecință, traficul mediu lunar de voce per abonat (MoU) s-a micșorat cu 8,9% și a alcătuit 144,4 minute (două ore 24,4 minute).

Urmare a acestor evoluții, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a redus cu 14,7% și a alcătuit 30,4 lei. S.A. ”Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 32,1 lei, iar furnizorii alternativi - un ARPU de 15,5 lei. La sfârșitul primului trimestru al anului 2020, cota de piață a S.A. ”Moldtelecom”, în funcție de venituri, a alcătuit 94,7%.