Până în data de 1 ianuarie 2023, autoritățile planifică să piloteze funcționarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor publice. Noul mecanism urmează să fie aplicat, inițial, în cadrul a nouă misiuni diplomatice și 17 primării de sate și comune. Numărul acesta urmează, însă, să fie extins. O decizie în acest sens urmează să fie luată de Cabinetul de miniștri la următoarea reuniune.

Centrele unificate de prestare a serviciilor vor deveni puncte de acces suplimentare/de alternativă pentru depunerea de către persoane fizice a cererilor de prestare a serviciilor publice și de recepționare, după caz, a rezultatului prestării acestora. Mai exact, se are în vedere serviciile publice administrative prestate de Agenția Servicii Publice și Casa Națională de Asigurări Sociale. Centrele vor fi create și dezvoltate de către Agenția de Guvernare Electronică.

Potrivit autorităților, crearea centrelor va implica costuri în sumă de circa 7,5 milioane lei, necesare pentru asigurarea dotării cu echipament, reparația încăperilor aferente, dezvoltarea sistemului informațional, instruirea personalului. Acestea vor fi acoperite din contul mijloacelor Proiectului ”Modernizarea serviciilor guvernamentale”. Totodată, costurile curente anuale de funcționare a centrelor (salarizarea operatorilor, întreținerea curentă a spațiului și echipamentului tehnic), sunt estimate la circa 1,7 milioane lei, vor fi acoperite din contul și limita bugetelor misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare și a autorităților administrației publice locale de nivel întâi implicate în procesul de pilotare.