Pe parcursul trimestrului III al anului 2019, indicatorii activității cu carduri de plată și-au menținut tendința de creștere, numărul cardurilor aflate în circulație majorându-se cu 3,9 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent. Datele au fost publicate de Banca Națională a Moldovei.

Totodată, numărul plăților fără numerar efectuate și-a menținut trendul de creștere, cu 53 la sută față de perioada similară a anului precedent. În funcție de condițiile emiterii, cea mai înaltă rată a cardurilor active, 63,4 la sută, sunt cardurile sociale. Din totalul operațiunilor efectuate cu cardurile emise în Republica Moldova, operațiunile domestice reprezintă 82,4 la sută.

Cota fraudelor făcute utilizând cardurile bancare emise în țara noastră reprezintă circa 0,0125% din valoarea totală a operațiunilor efectuate. Acest indicator este sub nivelul european , unde ponderea tranzacțiilor frauduloase este egală cu 0,041% din valoarea totală a tranzacțiilor.

Ponderea transferului de credit electronic inițiat de către bănci în numele clienților a rămas practic la nivelul trimestrului III 2018, constituind 69,9 la sută.

Totodată, s-a înregistrat o creștere a utilizării sistemelor automatizate de deservire la distanță (SADD). Aceasta se datorează majorării utilizatorilor sistemelor de tip mobile-payments, în contextul lansării mai multor aplicații mobile de către prestatorii de servicii de plată în ultima perioadă și promovarea intensă a acestora. La nivelul sistemului bancar, ponderea deținătorilor activi în cadrul SADD a constituit 29,1 la sută, iar la nivelul PSP nebancari acest indicator a reprezentat 6,1 la sută.