Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a anunțat că a respins la 25 august  o cerere introdusă de 672 de pompieri profesionişti şi voluntari contra Franţei, pentru suspendarea vaccinării lor obligatorii împotriva COVID-19.

Cererea a fost înregistrată la 19 august 2021 de pompierii din cadrul Serviciilor Departamentale de Pompieri și Salvare din Franța (SDIS) sau care lucrau în mediul spitalicesc (Abgrall și alți 671 împotriva Franței), imediat după intrarea în vigoare a Legii nr. 1.040 din 5 august 2021 privind gestionarea crizei de sănătate.

Invocând caracterul urgent al situației și întemeindu-se pe articolul 2 (dreptul la viață) și articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția europeană a drepturilor omului, aceștia au solicitat:

  • în principal, „suspendarea obligației de vaccinare, astfel cum se prevede la articolul 12 din legea din 5 august 2021”;
  • în subsidiar, „suspendarea dispozițiilor care prevăd interdicția exercitării activității lor, spre deosebire de persoanele care nu și-au îndeplinit obligația de vaccinare” și „suspendarea dispozițiilor care prevăd întreruperea plății remunerației lor pentru oameni care nu și-au îndeplinit obligația de vaccinare, astfel cum se prevede la articolul 12 din legea din 5 august 2021”.

CEDO a amintit că măsurile menționate la articolul 39 din Regulamentul CEDO sunt luate în cursul procedurii în fața CEDO și nu prezintă deciziile sale ulterioare privind admisibilitatea sau fondul cauzelor în cauză. Cererile de măsuri provizorii sunt admisibile numai în mod excepțional, atunci când reclamanții ar fi expuși, în absența unor astfel de măsuri, la un risc real de prejudiciu ireparabil.

Așa fiind, CEDO a respins cererea solicitanților, reținând că suspendarea măsurilor provizorii din legea franceză privind gestionarea crizei de sănătate nu intră în domeniul de aplicare al articolului 39 din Regulamentul CEDO.

Sursa: juridice.ro