Anul 2019 a fost cel de-al treilea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecţiona 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie necomercială sau o entitate religioasă.

Serviciul Fiscal de Stat a publicat rezultatele implementării acestui mecanism în 2019, care arată o tendinţă de creştere atât la numărul de organizaţii beneficiare, cât şi la numărul desemnărilor şi suma totală acumulată de către organizaţiile beneficiare.

În total, în acest an 35.937 de personae au efectuat desemnarea procentuală. Suma desemnărilo a ajuns la 7,6 milioane de lei, iar banii au ajuns la 504 de beneficiary.

Totodată, 3.358 desemnări efectuate în anul 2019 nu au fost validate, pe motiv că beneficiarul desemnării procentuale nu a fost inclus în Lista actualizată a beneficiarilor (53 desemnări) sau pentru că  contribuabilul persoană fizică are datorii la impozitul pe venit la data -limită de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (3.311 desemnări).

Cele mai multe desemnări cu cele mai mari sume au fost desemnate pentru organizaţiile cu sediul în mun. Chişinău. Deşi contribuabilii cu reşedinţa în mun. Chişinău au desemnat circa 48% din suma totală validată, organizaţiile beneficiare din mun. Chişinău au primit cea mai mare parte din sumă – 6.210. 446,56 lei sau aproximativ 81% din suma totală validată.

Cele mai multe organizaţii către care s-au direcţionat 2% au sediul în mun. Chişinău, ceea ce reprezintă circa 65% (329 din 504 beneficiari) din numărul total al beneficiarilor desemnării procentuale din 2019, restul 35% au ajuns către organizaţiile înregistrate în celelalte raioane ale ţării.

Cea mai mare sumă primită de o organizaţie în 2019 a fost de 1.776.704,38 lei, ceea ce reprezintă 23% din suma totală validată. Beneficiarul acestei sume este Asociaţia Obştească a Veteranilor şi Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova. Organizaţia a beneficiat de cea mai mare sumă de desemnare al treilea an consecutiv.

Pe locul doi se află AO Asociața Veteranilor și Pensionarilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat "UNI-M", care a beneficiat de peste 587 mii lei, iar pe locul 3 - Fundaţia "MIRON SHOR", care a beneficiat de peste 441 mii lei.

Cea mai mică sumă desemnată a fost de 6,78 lei.

Mai multe date statistice privind desemnarea procentuală în 2019 găsiți aici.

Potrivit legislaţiei, beneficiari ai desemnării procentuale sunt:

  • asociaţiile obștești, fundaţiile și instituţiile private înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art.30 al Legii cu privire la asociaţiile obștești, cu condiţia că acestea își desfășoară activitatea timp de cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în lista menţionată la alin.(4) și nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare;
  • cultele religioase și părţile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiţia că acestea își desfășoară activitatea timp de cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în lista menţionată la alin.(4) și nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.