Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz pozitiv Proiectului privind evaluarea condițiilor de detenție din instituțiile penitenciare. Magistrații spun că inițiativa este binevenită deoarece judecătorii vor obține, astfel, datelor veridice în scopul soluționării juste a plângerilor.

În aviz se menționează că Proiectul va stabili o certitudine juridică de ordin procedural în ceia ce privește mecanismul participativ de colectare și sistematizare a datelor privind condițiile de detenție din instituțiile penitenciare. Totodată, mecanismul propus va crea premise pentru eliminarea oricăror suspiciuni în ceea ce privește practica neuniformă de abordare a remediului național și va asigura funcționalitatea conformă a acestuia.

Plenul CSM mai remarcă că, anterior, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că principiul affirmanti, non neganti, incumbit probatio nu poate fi întotdeauna aplicat în cazurile ce vizează condițiile precare de detenție, deoarece în unele cazuri, se întâmplă că statul pârât este singurul care are acces la informațiile ce ar putea confirma sau infirma pretențiile unui reclamant. În același timp, omisiunea instituției penitenciare, fără niciun motiv întemeiat, de a furniza judecătorului de instrucție informațiile care ar permite să combată sau să infirme afirmațiile deținuților, poate duce la anumite concluzii cu privire la credibilitatea afirmațiilor deținuților în cauză (”acceptare tacită”).

Potrivit unui Proiect elaborat de Ministerul Justiției, În fiecare instituție penitenciară din Moldova urmează să fie creată o comisie care va evalua condițiilor de detenție. Aceasta va fi compusă din cel puțin cinci membri ai personalului instituției penitenciare, în limita schemei de încadrare, inclusiv președintele și secretarul Comisiei și cel puțin un membru din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Președinte al Comisiei va fi desemnat directorul-adjunct al instituției penitenciare.