Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu susține sesizarea privind expecția de neconstituționalitate privind care se solicită revizuirea normei potrivit căreia magistrații suspendați din funcție ca urmare începerii urmării penale nu vor primi garanțiile materiale și sociale prevăzute de legislație. O decizie în acest sens a fost publicată, recent, pe site-ul instituției.

CSM spune că tratamentul juridic diferențiat își găsește justificare doar pentru situațiile în care vinovăția judecătorului suspendat din funcție va fi dovedită prin sentință definitivă. În asemenea caz, anularea garanţiilor materiale şi sociale, pentru perioada de suspendare din funcție a judecătorului, este obiectiv și rezonabil justificată. Asta pentru că judecătorul condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni nu va putea pretinde la salariu, suspendarea fiind rezultatul propriei sale culpe.

Pentru situațiile când vinovăția judecătorului în comiterea infracțiunii nu a fost dovedită, fiind pronunțată o hotărâre de achitare ori de încetare a procesului penal, sau în cazul anulării actelor care au servit drept temei pentru suspendarea sa din funcţie, ”motivarea obiectivă și rezonabilă” a tratamentului derogatoriu nu este justificată și magistratul este repus în toate drepturile avute anterior.

Prin urmare, Consiliului Superior al Magistraturii spune că tratamentul juridic oferit de legiuitor în art. 24 alin. 3 al Legii nr. 544 din 20 iulie 1995 are o motivare obiectivă și rezonabilă și nu vine în contradicție cu normele constituționale.

Hotărârea completă poate fi accesată aici.