Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) consideră că blocarea de către Ministerul Finanțelor a alocaţiilor pentru finanţarea sistemului judecătoresc în 2020, inclusiv pentru finanțarea CSJ, va avea consecinţe negative pentru înfăptuirea justiţiei, pentru buna-administrare a instanţei supreme şi, în consecinţă, pentru întreaga societate.

Potrivit instanței, bugetul reprezintă resursele şi cheltuielile pentru înfăptuirea calitativă a justiţiei, iar măsurile întreprinse de minister cu privire la blocarea alocaţiilor sistemului judecătoresc vor conduce şi la imposibilitatea realizării activităţilor preconizate ale Curţii Supreme de Justiţie.

CSJ a invocat și mai multe prevederi legale care oferă garanții în acest sens.

Potrivit instanței, prevederile art.6 şi ale capitolului IX din Constituţie privind independenţa puterii judecătoreşti, separarea ei de puterea legislativă şi puterea executivă, exercitarea atribuţiilor proprii prin instanţele judecătoreşti, nu pot fi realizate decât numai în condiţiile unei independenţe financiare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Totodată, standardele Consiliului Europei, Convenţiei europene privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, accesul la justiţie şi dreptul la un proces echitabil pentru justiţiabili indică expres, că deciziile privind alocarea fondurilor pentru instanţele judecătoreşti trebuie să se ia cu respectarea strictă a necesităţilor instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei.

”Statutul constituţional al judecătorilor este un bun al întregii societăţi. În mecanismul statal de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, un factor de primă importanţă îl constituie buna-funcţionare a autorităţii judecătoreşti. Reducerile bugetare contrazic dezideratul independenţei efective, inclusiv a celei financiare a instanţelor judecătoreşti”, se mai arată în opinia CSJ.

Curtea a mai notat că îşi exprimă îngrijorarea cu privire la efectele acţiunilor întreprinse de Ministerul Finanţelor, apreciindu-le drept o ”ingerinţă în procesul de înfăptuire a justiţiei”.