Norma legală privind achitarea profitului net asociaților, atunci când aceasta poate cauza insolvabilitatea companiei, a fost contestată la Curtea Constituțională. Autorul sesizării spune că legea nu este clar definită și încalcă dreptul la proprietate.

Și anume, este contestată o sintagmă din art. 40 alin (2) din Legea privind societățile cu răspundere limitată. Norma stabilește că ”societatea nu este în drept să plătească asociaților profitul net a cărui distribuire s-a hotărât la adunarea generală a asociaților dacă la momentul achitării societatea este în stare de insolvabilitate sau poate ajunge în această stare în urma distribuirii acestuia”. Autorul sesizării este nemulțumit de prezența sintagmei ”sau poate ajunge în această stare în urma distribuirii acestuia”.

Conform sesizării, autorul spune că acestă sintagmă nu asigură condiții de calitate a legii privind previzibilitatea și claritatea acesteia, dar și generează o situație de îngrădire arbitrară a dreptului de proprietate.

Excepția de neconstituționalitate este ridicată după ce pe masa judecătorilor a ajuns un dosar privind încasarea sumei de 1,49 milioane de lei ca datorie la achitarea părții din profitul net al unui SRL. De asemenea, reclamantul a solicitat peste 943 de mii de lei ca dobândă de întârziere și 386,9 mii lei ca prejudiciu cauzat.

Instanțele de judecată de primul și al doilea nivel au stabilit că întreprinderea este în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiunile financiare. Cu toate acestea, adunarea asociaților a decis repartizarea profitului net.

Sesizarea completă poate fi accesată aici.