Salariul mediu al procurorilor începători este considerabil mai mare decât mediana Consiliului Europei, iar remunerarea procurorilor din Procuratura Generală puțin mai mică decât mediana. Datele se regăsește în raportul ”Justiţia din Republica Moldova în cifre – o privire comparative”, publicat de Centrul de Resurse Juridice. În cadrul studiului a fost comparată justiția din Republica Moldova cu justiția din 11 țări, precum și cu media și mediana țărilor membre ale Consiliului Europei (CoE).

Potrivit Raportului, începând cu 2016, ca urmare a modificărilor legislative, salariul anual brut al procurorilor din Republica Moldova a crescut considerabil.

Astfel, în 2018, un procuror la începutul carierei primea un salariu anual de 10.612 euro, iar un procuror din Procuratura Generală – de 17.493 euro, aproape dublu față de anul 2016. În anul 2020, salariile procurorilor de la începutul carierei au crescut puțin față de 2018, până la 11.355 euro, iar salariile procurorilor din Procuratura Generală s-au redus puțin, până la 16.839 euro.

Salariul procurorilor începători din Republica Moldova în 2020 a fost mai mare decât cel primit în 2018 de către procurorii începători din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Ucraina. În 2020, salariul procurorilor din Procuratura Generală, în pofida scăderii față de 2018, era mai mare decât cel primit în 2018 în Azerbaidjan și aproape egal cu cel primit în Ucraina. Totuși, salariile din 2018 ale procurorilor din Procuratura Generală din Georgia și Rusia erau mult mai mari decât salariile din 2020 din Republica Moldova.

În ceea ce privește salariul procurorilor raportat la salariul mediu pe economie, procurorii din Republica Moldova erau remunerați în 2018 peste mediana celor 45 de țări membre analizate. Mediana salariului unui procuror european începător era de 1.7 salarii medii pe economie, iar un procuror din Republica Moldova 2.7 salarii medii pe economie.

În anul 2020, salariul procurorilor raportat la salariul mediu pe economie în Republica Moldova a scăzut față de anul 2018, până la 2.2 pentru procurorii începători și 3.3 pentru procurorii Procuraturii Generale. Cu toate acestea, salariul mediu al procurorilor începători este considerabil mai mare decât mediana Consiliului Europei (1.7), iar remunerarea procurorilor din Procuratura Generală era puțin mai mică decât mediana (3.5). Cifrele din Tabelul nu indică asupra necesității de creștere a salariilor procurorilor. Astfel, în 2018, în Armenia, Azerbaidjan, Rusia și țările baltice procurorii începători și cei din Procuratura Generală primeau salarii comparabile în raport cu salariul mediu pe economie cu procurorii din Republica Moldova.

Analiza „Justiția Republicii Moldova în cifre – o privire comparativă” a fost elaborată în baza Raportului Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ) din anul 2020 și a datelor oficiale privind Republica Moldova din anul 2018 și 2020.