În prezent, se discută la nivel mondial tot mai frecvent despre noțiuni precum ”consum”, ”consumator” în spațiul mediatic, dar ce se semnifică, de fapt, acestea pe înțelesul tuturor? Iată explicațiile oferite de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieţei:

 • Consum - folosirea unor bunuri pentru satisfacerea nevoilor oamenilor;
 • Consumator - orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

Este bine de știut că atunci când consumatorul nu este satisfăcut de calitatea produselor şi serviciilor și/sau iau fost încălcate drepturile, poate depune o petiție (reclamație) inițial către comerciant sau prestatorul de servicii, ulterior către organele de stat competente. Astfel, conform Legii privind protecţia consumatorilor, pe  lângă Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieţei, există și alte organe ale administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor. Mai exact, drepturile consumatorilor sunt protejate de către:

 • Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei - în domeniul  fabricării, ambalării, etichetării, conservării, depozitării, transportării, importului şi comercializării produselor industriale și prestării serviciilor, în domeniul jocurilor de noroc, metrologie; punct național de contact, autoritate administrativă care coordonează la nivel naţional controlul respectării legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor.
 • Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor - în domeniul alimentar, la toate etapele lanţului alimentar;
 • Agenția pentru Supraveghere Tehnică - în domeniul securităţii industriale şi construcţiilor;
 • Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică - în domeniile energetic, al alimentării cu apă şi canalizării;
 • Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituţiile farmaceutice şi medicale, precum şi al altor produse şi servicii, puse la dispoziţia consumatorului de întreprinderile şi instituţiile farmaceutice şi medicale
 • Agenția Națională Transport Auto -  în domeniul transportului auto interurban şi internaţional;
 • Autoritatea Aeronautică Civilă - în domeniul transportului aeronautic;
 • Autoritatea în domeniul transportului naval (în viitor Agenția Navală) - în domeniul transportului  naval; 
 • Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației - în domeniul telecomunicaţiilor;
 • Comisia Națională a Pieței Financiare - în domeniul asigurărilor.