Autoritățile au propus, recent, pentru consultare publică noi reguli ce trebuie de respectat în procesul de elaborare a proiectelor de lege sau alte documente publice. Acestea sunt incluse în Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative.

Și anume, analiza impactului unui act normativ este un proces de identificare a problemei, de stabilire a obiectivului și de determinare a opţiunilor de soluţionare a problemei.Totodată, documentul trebuie să conțină estimarea efectelor sau consecinţelor opţiunilor propune, cu scopul de a fundamenta și argumenta necesitatea unei reglementări a relaţiilor sociale.

Analiza de impact are inclusiv scopul de asigurare a principiului transparenței decizionale și respectării intereselor societății și drepturilor întreprinzătorilor, precum și asigurarea corespunderii actului normativ principiilor activității de legiferare.

Sub incidenţa Metodologii cad proiectele de acte normative:

  • de reglementare a activităţii de întreprinzător care includ stabilirea drepturilor, obligaţiilor, cerinţelor şi interdicţiilor pentru întreprinzători pe toată durata activităţii (de la iniţierea până la lichidarea afacerii), precum şi reglementarea relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice, alte autorități abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control şi întreprinzători;
  • care conțin reglementări cu impact asupra bugetului public național sau a unor componente din cadrul acestuia;
  • care prevăd reorganizări şi reforme structurale ori instituţionale ale autorităților sau instituțiilor publice.

Procesul de analiză a impactului actelor normative va fi realizat în patru etape. De asemenea, Metodologia stabilește că proiectele de acte normative vor trebui argumentate inclusiv cu prezentarea consecințelor dacă nu se va ”face nimic” pentru soluționarea problemelor apărute.