Biroul Național de Statistica (BNS) a lansat aplicația WEB, care permite fiecărei entități să vizualizeze lista formularelor care trebuie prezentate pe parcursul anului 2020 în adresa instituției.

Aplicația web permite de a vizualiza 2 tipuri de informații pentru fiecare entitate:

  • Date de identificare din Registrul unităților statistice conform situației la 01.01.2020 (inclusiv denumirea entității, precum și codurile statistice: genul principal de activitate (CAEM), forma de proprietate (CFP), forma organizatorică-juridică (CFOJ), codul unității administrativ-teritoriale (CUATM));
  • Lista formularelor ce trebuie prezentate pe parcursul anului 2020 cu indicarea denumirii formularelor, periodicității și termenelor limită de prezentare ale acestora.

Pentru a afișa lista de formulare ce urmează a fi prezentate, trebuie doar să introduceți codul IDNO sau CUIÎO al entității și să apăsați butonul Identificare (sau tasta ENTER). Lista va fi afișată pe ecran și va putea fi descărcată în format Excel

Totodată, lista formularelor poate fi actualizată pe parcursul anului, ținând cont de ajustările și modificările intrumentarului statistic. BNS recomandă entităților să consulte periodic aplicația pentru a opera cu cea mai actualizată listă de formulare.

Serviciul poate fi accesat pe Pagina principală a site-ului www.statistica.gov.md , banner-ul din partea dreaptă sau la rubrica Formulare și clasificări/ Formulare statistice.

Amintim că, recent, BNS a lansat o altă aplicație web de vizualizare a principalilor indicatori din situațiile financiare individuale ale agenților economici pentru perioada 2015-2018.