În trimestrul III , rata anuală a inflației s-a diminuat de la 4,3 la sută, în luna iunie, până la 2,3 la sută, în luna septembrie, plasându-se, astfel, sub limita inferioară a intervalul de 5,0 la sută ±1,5 p.p.. Datele au fost publicate de Banca Națională a Moldovei.

Potrivit autorităților, așteptările negative, dar și restricțiile COVID-19 au determinat un impact dezinflaționist din partea cererii interne, fapt ce, împreună cu aprecierea sezonieră a monedei naționale, au susținut scăderea ratei anuale a prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază. Un impact semnificativ asupra tendinței descendente a ratei anuale a IPC a fost determinat de scăderea prețurilor reglementate în contextul ajustării tarifului la energia electrică de la finele lunii iulie 2020. Contribuția din partea prețurilor la combustibili a continuat să fie una negativă ca urmare a scăderii prețurilor la petrol din prima jumătate a anului curent.

În schimb, condițiile adverse pentru anumite culturi agricole înregistrate pe parcursul anului curent au continuat să exercite presiuni inflaționiste asupra prețurilor la produsele alimentare în trimestrul III. Presiunile dezinflaționiste asociate cererii interne vor continua în perioada următoare în contextul impactului COVID-19. În același timp, dinamica ulterioară a IPC rămâne marcată de precondițiile pentru scăderea unor tarife și de incertitudinea momentului și magnitudinii ajustării acestora, spune BNM.

Potrivit autorităților, în trimestrul III economia mondială a consemnat ieșirea parțială din criza profundă generată de pandemia COVID-19 atestată în primăvara anului 2020. Astfel, majoritatea activităților economice afectate au fost reluate treptat, chiar dacă în cazul sectorului HoReCa și al transportului de pasageri au fost aplicate și menținute parțial restricțiile.

În această perioadă, moneda euro s-a apreciat semnificativ după ce țările Uniunii Europene au aprobat un plan masiv de stimulare fiscală, dar prezintă o preocupare pentru politica BCE și țările cu cont curent excedentar. Dolarul SUA s-a depreciat ușor din cauza instabilității preelectorale din SUA privind stimularea fiscală. Totodată, deteriorarea fondului geopolitic a determinat și deprecierea accentuată a rublei rusești.

În perioada iulie-august, veniturile bugetului public național au înregistrat descreșteri, fiind cu 4,3 la sută sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2019. Cheltuielile bugetului public național s-au majorat, fiind cu 11,7 la sută peste nivelul înregistrat în trimestrul III al anului 2019. Totodată, pe piața valorilor mobiliare de stat alocate pe parcursul trimestrului III al anului 2020 ratele dobânzilor au înregistrat diminuări pe majoritatea tipurilor de scadențe.

În trimestrul III 2020, lichiditatea excesivă a însumat 5,8 miliarde lei, fiind în diminuare față de trimestrul precedent cu 0,36 miliarde lei.