Legislația națională prevede că vânzătorul este obligat să informeze prompt, într-o formă clară și accesibilă consumatorului informațiile despre prețul produsului precum și despre durata promoției în cazul ofertelor promoționale. Preţurile se indică pe produse sau pe indicatoare de preţuri amplasate lângă acestea în imediata apropiere, ori pot fi cuprinse într-o listă sau într-un catalog, împreună cu preţurile altor produse, plasate în locuri uşor vizibile pentru consumatori.

Potrivit Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, în cazul în care preţurile se află în vitrinele exterioare, acestea se indică astfel încât consumatorul să le poată vedea cu uşurinţă fără a intra în suprafaţa de vânzare.Cumpărătorul este în drept să solicite vânzătorului achitarea produsului cu prețul indicat la raft sau pe produs, dacă este mai mic față de cel solicitat la casă.    

De obicei, cea mai uzuală scuză este că vânzătorii nu au avut timp să actualizeze prețul, deoarece volumul de lucru este foarte mare și că modificări de prețuri sunt aproape zilnice. În cazul dacă comerciantul refuză să soluționeze cererea pe cale amiabilă, consumatorii sunt în drept să depună o reclamație în registrul de reclamații sau/și înregistrarea unei reclamații la APCSP. Pentru acesta trebuie prezentate fotografii sau capturi video care să fundamenteze circumstanțele invocate.

Pentru utilizarea de către comerciant a practicilor comerciale incorecte (înşelătoare şi/sau agresive) care denaturează sau sunt susceptibile să denatureze în mod esenţial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajung sau căruia li se adresează ori al membrului mediu al unui grup, în cazul când practicile comerciale sunt adresate unui anumit grup de consumatori, se sancţionează cu amendă de la 1500 la 3000 lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 3000 la 6000 lei aplicată persoanei juridice.