Autoritățile propun reglementarea unei noi forme de activitate, Antreprenorul Independent. Un proiect de lege în acest sens a fost, deja, elaborat și trimis Guvernului.

Potrivit documentului, Antreprenorul Independent va avea următoarele drepturi specifice:

 • să fie fondator, asociat, acționar, membru al persoanelor juridice, în mod individual sau împreună cu alte persoane, din nume propriu, fără a face referințe la calitatea sa de antreprenor independent;
 • să beneficieze de facilitățile acordate de către stat întreprinderilor micro, mici și mijlocii în conformitate cu Legea cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
 • să beneficieze de sancțiuni pecuniare reduse;
 • antreprenorul independent ce desfășoară activitate independentă - să desfășoare operațiuni de import în conformitate cu legislația vamală.

În schimb, Antreprenorul Independent nu va avea dreptul să:

 • încheie contracte (acorduri) de muncă sau să angajeze/contacteze în alt mod angajați;
 • delege, să externalizare sau să transmită în alt mod desfășurarea parțială sau totală a activității sale unei sau mai multor persoane terțe;
 • desfășoare operațiuni de import/export, cu excepția celor menționate mai sus;
 • desfășoare alte activități, decât cele permise expres în Legea cu privire la patenta de întreprinzător.

Antreprenorul independent va fi, de asemenea, obligat să prezinte anual, Serviciului Fiscal de Stat, declarația pe venit a antreprenorului independent. Forma și modul de prezentare a declarației pe venit a antreprenorului independent urmează să fie stabilite de Ministerul Finanțelor.

Reducerea unor sancțiuni pecuniare aplicabile antreprenorului independent va fi efectuată în cadrul implementării eforturilor de reducere a economiei informale și are drept scop stimularea tranziției activităților și operațiunilor economice din câmpul ilegal în limitele cadrului legal, amplificarea transparenței acestora, protejarea drepturilor și intereselor antreprenorilor independenți și membrilor familiilor lor.

Sancțiunile pecuniare se propune a fi aplicabile în modul următor:

 • în mărime de 1/2 din sumele amenzilor stabilite, în cazul desfășurării activității în municipiul Chișinău;
 • în mărime de 1/3 din sumele amenzilor stabilite, în cazul desfășurării activității în alte municipii și orașe;
 • în mărime de 1/5 din sumele amenzilor stabilite, în cazul desfășurării activității în sate (comune).